Aqroinnova

Əlaqə vasitələri

Ünvan: Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsi, 3 saylı Zeytunçuluq Sovxozu