• 21
    Şirkətin portfoliosunda şirkətlərin sayı
  • 21
    Fəaliyyət göstərdiyi şəhərləri sayı
  • 1231
    Yaradılmış ümumi iş yerlərin sayı