“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir”

Heydər Əliyev
Missiya