Biznes Vahidləri
  • 11
    Şirkətin portfoliosunda şirkətlərin sayı
  • 11
    Fəaliyyət göstərdiyi şəhərləri sayı
  • 1
    Yaradılmış ümumi iş yerlərin sayı