Biznes sektorları
Sənaye-tikinti  • Şirkətin portfoliosunda şirkətlərin sayı
  • Fəaliyyət göstərdiyi şəhərləri sayı
  • Yaradılmış ümumi iş yerlərin sayı