Biznes sektorları
Kənd təsərrüfatı
  • Şirkətin portfoliosunda şirkətlərin sayı
  • Fəaliyyət göstərdiyi şəhərləri sayı
  • Yaradılmış ümumi iş yerlərin sayı